TAKMIČENJA

Takmičenja u radio amaterskom hobiju se održavaju sa ciljem da se u svakoj od disciplina i grana radio amaterskog hobija usavršavaju tehnike i znanja i vještine koje su potrebne za svaku od disciplina. Često u samim takmičenjima dolazi do ukupnog izražaja rad više sekcija, kao npr konstruktorska čiji kvalitet se ogleda u kvalitetu izrađenih antena, ili sklopova koji daju operatorskoj sekciji neophodnu prednost da u nekom takmičenju ostvari određene rezultate.Takođe se kroz takmičenja stječu iskustva iz prve ruke kada su uslovi za održavanje veza sada i odmah, gdje nije moguće čekati povoljnije uslove, pa se onda primjenjuju sva znanja kako teorijska tako i praktična kako iz šuma ili nemogućih uslova izvući potvrdu veze, itd. Generalno postoji puno elemenata po kojima se takmičenja mogu podijeliti ali neke osnovne podjele su po 1.Frekventnom opsegu na kojima se veze održavaju, 2.Modulacija ili mod kojim se koristi za uspostavljanje veze, 3. Cilj takmičenja po kojem onda takmičenja mogu biti meduarodna ili regionalna ili lokalna sa željenom promocijom neke asocijacije ili nekog važnog događaja. Nakon toga unutar svakog takmičenja postoje različite kategorije koje onda mogućavaju da se takmiče iste ili slične ekipa pa bi rezultati trebali biti reprezentativni u toj kategoriji. Kategorije mogu biti takode unutar jednog takmičenja 1.Frekvencija, 2.Modulacija. 3.Snaga kojom se radi da bi se veza održala 4. Broj članova ekipe koja je učestvovala u održavanju veza 5.Trajanje (koje u odredenim takmičenjima može biti takode podijeljeno u 2 kategorije kao npr 12 ili 24sata ili 48h)
Takmičenja i aktivnosti vezane za radio amaterizam ne moraju biti isključivo vezane samo za radio uređaje, jer pored tehničkih postoje i sportske discipline koje kombinuju tehniku i sport kao ARG, a u posljednje vrijeme sa minijaturizacijom uređaja i discipline poput planinarenja kombiniranog sa održavanjem veza sa tačno utvrđenih vrhova tzv SOTA postaje vrlo popularno. Znači postoji za svakoga nešto, gdje se može pronaći u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima ili vremenu koje ima na raspolaganju. Samo je potrebno pratiti kalendare takmičenja , dobro pročitati pravila takmičenja i ispuniti sve uslove da bi se rezultati priznali. To se prije svega odnosi na pravilno vođenje dnevnika veza, od kojeg zavisi priznavanje rezultata kao i to da dnevnik pošaljete na vrijeme, da i drugi korespodenti ne bi ostali bez potvrde veza koje su uradili sa vama , jer je i to dio Ham Spirita.
UKV KALENDAR
WA7BNM KALENDAR