Hamid Čausević (DL2EHC)

Hamid Čausević

DL2EHC
Vrijedna radioamaterska oprema i radio uređaji koju je iza sebe ostavio rahmetli Hamid Čaušević donirana je radio klubu Elzas.
Radio oprema i dijelovi koji su dobijeni stavljena je u funkciju. KT uređaj Kenwood TS-50 kao i antenski sistem veoma je korisna članovima radio kluba. Rahmetli Hamid je nesebično pomagao u ostvarivanju kontakata u periodu 1992-1995 godine. Kompletnu opremu do radio kluba donio je njegov sin Mirsad i mi se ovim putem zahvaljujemo. Članovi radio kluba Elzas – E70SIC